Biowassers op bestaande zeugen-en biggenstallen


Ontdek de realisatie

Te Torhout werden 2 bestaande luchtwassystemen bij zeugen-en biggenstallen vervangen door 2 nieuwe biologische. Voor een optimale werking werden kelders ingericht. Opvolging is mogelijk via alle meetapparatuur aanwezig in de technische ruimte.

  

BIOWASSERS

De nieuwe biologische luchtwassers werden op dezelfde positie als de oude gebouwd. De units werden bovendien lucht- en waterdicht afgewerkt tegen de bestaande gevels en luchtkanaal.

In functie van de veiligheid werd een verhoogde uitlaat geïnstalleerd.

De bestaande niet gebruikte mestkelder werd omgebouwd naar een regenwateropslag- en waskelder.

Op 60m afstand van de units, boven op de kelders, werd een technisch ruimte met spuivreter geplaatst. Deze bedieningsruimte is met alle recentste meetapparatuur maakt elektronische monitoring mogelijk.