scroll

Elektronische monitoring ammoniak


Elektronische monitoring ammoniak

De wetgever verwacht zesmaandelijks een rapport over de werking van luchtzuiveringssystemen. CBgroep wil de komende periode investeren in raadpleegbare data om dit eenvoudiger te maken.

 

RAADPLEEGBARE SENSORDATA

We willen onze luchtwassers uitrusten met ammoniaksensoren. Hiermee kunnen we de effectieve ammoniakreductie eenvoudig in kaart brengen. Deze data willen we zichtbaar maken op ons elektronische monitoringssysteem, PASmonitor. De ammoniakconcentratie is zo gemakkelijk raadpleegbaar voor alle partijen. Als producent kunnen we onze installaties nog verder op punt zetten hierdoor. Bovendien kan deze informatie ondersteuning bieden aan de rapportage van de onderhoudspartner Mircon.

 

EERSTE AMMONIAKSENSOR

Een eerste ammoniaksensor werd geplaatst bij een luchtwasser voor varkensstallen in de regio West-Vlaanderen. Deze sensor meet ieder kwartier de ammoniakconcentratie, de temperatuur en de relatieve vochtigheid. Op heden testen we de duurzaamheid en betrouwbaarheid.

 

Wordt dus vervolgd.