Luchtzuivering 9 bestaande stallen


Ontdek de realisatie

In Zerkegem werden op 9 bestaande en ook op de nieuwe stallen luchtzuiveringssystemen geplaatst. Alle waswater wordt geleid van en naar één bacteriekelder. Alle systemen werden aangesloten op één gecentraliseerde technische ruimte met spuivreter. Gemakkelijk voor monitoring en staalnames.

  

OP BESTAANDE STALLEN - DOORDACHTE OPLOSSINGEN OP MAAT

Per bestaande stal werd gekeken hoe we via minimale bouwtechnische aanpassingen een doordacht luchtzuiveringssysteem op maat konden plaatsen. Factoren die hierbij een rol spelen zijn onder andere type ventilatie, beschikbare plaats voor de systemen, aantal te zuiveren lucht, bouw van de stal en wensen van de klant. Waar mogelijk integreerden we de systemen in één unit, soms was opsplitsing in meerdere units noodzakelijk. In dit concrete project vertaalde dit zich naar 4 verschillende constructies: ‘spin’,  ‘ventilatoren met verlengde kokers’, ‘topgevel via nieuw kanaal’ en ‘in het dak’. Meer info over luchtzuiveringssystemen voor een bestaande stal

Bij de nieuwe stallen werden de units naast de stal gebouwd.

 

ÉÉN BACTERIEKELDER

Het waswater voor alle systemen bevindt zich in één correct gedimensioneerde bacteriekelder. Voor alle systemen kan dus één waswaterstaal genomen worden.

Een biologisch systeem combineren we steeds met een bacteriebuffer: een ondergrondse put voorzien van filtermateriaal. Dit voorkomt dichtslibben van de wasser: bacteriën gaan zich namelijk hechten in deze buffer en niet in de luchtwasser.

 

ÉÉN TECHNISCHE RUIMTE MET SPUIVRETER

Alle systemen werden aangesloten op één gecentraliseerde technische ruimte.  Bovendien werd deze bedieningsruimte ook voorzien van een ‘spuivreter’: onze oplossing om afvalwater te reduceren.

Slimme opvolging voor een optimale werking is verzekerd door aansluiten op ons eigen elektronische monitoringsysteem PASmonitor.