Uitbreiding bestaand systeem met ‘slave’ TR


Ontdek de realisatie

Op een varkensbedrijf te Aalter diende het CB-luchtzuiveringssysteem uitgebreid te worden met een nieuwe unit op een vernieuwde zeugenstal. De positie tot bestaande bedieningsruimte en bacteriebuffer is echter niet ideaal. Daarom werd de unit voorzien van een ingebouwde ‘slave bedieningsruimte’ en bacteriebuffer.

 

Bestaande situatie

Op het varkensbedrijf zijn er al luchtzuiveringssystemen werkend en is er al bacteriekelder en bedieningslokaal (of technische ruimte of TR) aanwezig.

De bacteriekelder bevindt zich onder de ‘master TR’. Deze bevindt zich echter te ver van de stal (60m). De retourleidingen, van nieuwe unit naar kelder, kunnen niet gravitair aflopen. Regelen van bijvoorbeeld debiet waswater kan dus niet vanuit de ‘master TR’.

We wilden vermijden dat tweede volledig nieuwe bacteriebuffer nodig was. Extra staalnames van dat waswater zou dan blijvend moeten. Ook een volledig extra bedieningslokaal zou zonde zijn, daar alle meetapparatuur reeds aanwezig is.

De oplossing: een ingebouwd waswaterbuffer en een ‘slave TR’.

 

‘Slave TR’

De ‘slave TR’ is een mini besturingslokaal die in verbinding staat met de ‘master’.

De ‘master’ stuurt alle luchtzuiveringssysteem aan en communiceert eveneens met de ‘slave TR’. Alle meetapparatuur, zoals geleidbaarheidsmeter, de hoofdpomp en de stuurkast bevindt zich in de ‘master’.

De ‘slave’ zorgt enkel voor correcte besproeiing van nieuwe unit. Er is continue uitwisseling tussen waswater in de buffer en waswater in de bacteriekelder verderop.

 

Unit met schouw en aanbouw

De ‘slave TR’ werd ingewerkt in de unit. Vanuit deze is er toegang tot de unit.

De unit werd geplaats in de stal. Er werd een schouw en aanbouw voorzien. Alles werd water-en winddicht afgewerkt.