Vervanging chemische wassers en technische ruimte


Ontdek de realisatie

Twee bestaande chemische zorgwassers in dak werden vervangen door twee chemische luchtwassers met schouw. Via koppeling van de meetapparatuur in de nieuwe technische ruimte kan de installatie elektronisch opgevolgd worden.

 

TOTAALAANPAK

Het dak werd opengemaakt over een breedte van 10 meter. De zorgwassers werden volledig gedemonteerd en vervangen.

We bouwden, plaatsten en koppelden de twee nieuwe chemische luchtwasunits met schouw aan de stal en drukkamer. Dimensionering gebeurde volgens de te behandelen stallucht, de constructie op basis van onze 15-jarige praktijkervaring als fabrikant en serviceverlener van luchtzuiveringssystemen.

De waswateropslag is niet voorzien in de units zelf, maar wel in procestanks: minder gewicht en hoogteverlies in de dakunits. Deze tanks werden ook door onze eigen vakmannen ingericht en gekoppeld aan het luchtzuiveringssysteem.

De zuurtank werd uitgerust met een doseerpomp die de klant en wij automatisch kunnen regelen.

In de stal werd een volledig nieuwe technische ruimte gebouwd die dus veilig toegankelijk is. Dit bedieningslokaal is ingericht met alle nodige pompen, sturingen en meetapparatuur. Zo registreren digitale druksensoren (i.p.v. vastlopende vlotters) de waswateropvang alsook het niveau van de spuitank online. De werkingsparameters worden ingelezen in de PASmonitor: ons eigen elektronisch monitoringsysteem.

 

EIGENSCHAPPEN BESTAANDE ZORGWASSER

De bestaande chemische wassers werkten onvoldoende: ze werden niet gedimensioneerd volgens de certificeringseisen:

  • dichtslibben omwille van verticale filterpakketten
  • hoge tegendruk
  • geen enkel vorm van elektronische monitoring
  • onvoldoende sensoren om werkingsparameters te bewaken
  • vlotters die blijven hangen
  • technische ruimte enkel toegankelijk via drukkamer/centraal afzuigkanaal

Voorgaande leidde tot onvoldoende ammoniakreductie. Na overleg met de varkenshouder werden de zorgwassers daarom integraal vervangen.