scroll

Feit: een luchtwasser reduceert geur


Feit: een luchtwasser reduceert geur

Duurzame milieutechnische oplossingen voor de industrie en veehouderij: er wordt veel over gezegd en geschreven, maar klopt het ook allemaal? Dat willen we bij CBgroep eens grondig nagaan. En daarom lanceren we de rubriek ‘feit of fictie’, waar we waarheden toelichten of hardnekkige misvattingen ontkrachten. Want met meer dan 15 jaar ervaring binnen de sector én gedreven samenwerkingen met verschillende kwaliteitsvolle partners, is CBgroep dé expert geworden om deze stellingen te verduidelijken.

Meer nog: door onze doorgedreven opvolging en diepgaande metingen, kunnen we onze antwoorden met cijfers kracht bij zetten.  We popelen om jou de correcte informatie te geven, dus vallen we maar meteen met de deur in huis en starten we met onze eerste stelling.

Stijn Crombez, zaakvoerder van CBgroep geeft antwoord: 

“Alle goedwerkende vormen van luchtzuiveringsinstallaties hebben wel hun eigen typische restgeur. Bij een luchtwasser is dit een licht vervuilde watergeur. Ondanks de omvang van de te zuiveren lucht, blijft deze restgeur relatief stabiel. De omvang en capaciteit van de luchtwasser groeit namelijk mee met de grootte van de stal. Hierdoor blijft de restgeur quasi gelijk bij eender welke omvang van project. Is er een lage geurbelasting? Dan zal het rendement op de installatie ook lager zijn. Bij een hoge belasting zal het rendement dan weer hoger zijn.”

“Studies uitgevoerd door Belgisch geurlabo Olfascan en Duits Labo Liutec tonen aan dat onze luchtwassers meer dan 85% geur reduceren. De uitgevoerde metingen gebeurden bij installaties met een sterk uiteenlopend aantal varkens (730 t.o.v. 2600 vleesvarkens), maar tonen dezelfde resultaten aan. Bovendien bevestigt de studie dat de restgeur die er nog is, als niet-hinderlijk wordt beschouwd.”

Meer info:https://cbgroep.be/rapporten