4 luchtwasunits voor 5712 vleesvarkens


Ontdek de realisatie

Uitdaging

Een varkenshouder te Kortemark wenste uit te breiden met 4 nieuwe stallen. De vergunning eiste een luchtzuiveringsinstallatie.

 

Oplossing

De biologische luchtwasinstallatie plaatsten we tussen de stallen op een onderstel. De 4 units werden ingebouwd op het dak tussen de stallen.

Afzuigkanalen leiden de verschillende luchtstromen naar de luchtwasunit door middel van bijhorende ventilatoren en klimaatregeling.

De units werden aangesloten op één waswatercircuit en bijhorende technische ruimte. Deze bedieningsruimte bevindt zich in een stal. Onze techniekers bouwden deze ter plaatse.  

De combinatie van een spuivreter en een ondergrondse bacteriekelder zorgt voor omzetten van nitriet in het water naar het onschadelijke luchtstikstofgas. De hoeveelheid afgevangen stof wordt automatisch afgevoerd. Dit herleidt de spuiwater-en verwaterhoeveelheid tot een minimum. Een belangrijk gevolg is de lagere exploitatiekost door stabielere werking installtie.

CBgroep stond in voor het aanleveren, opbouwen en opstarten van de luchtwasserunits, de onderdelen voor de bacteriekelder, de technische ruimte met spuivreter en de connectie met ons elektronisch monitoringssysteem.

 

 

ENKELE CIJFERS OP EEN RIJTJE

 

4

Units ingebouwd dak tussen gebouwen

stallen

428.000 m³/uur

Ventilatiecapaciteit luchtwasinstallatie (bij aanvaardbare tegendruk)

5712

Totaal aantal vleesvarkens

lengte = 14,5m

breedte: 3.40m

hoogte: 3,08m

Afmetingen grootste unit

1

Technische ruimte

Spuivreter

6m

Hoogte uitstootpunt

1.15 m/s

Luchtsnelheid doorheen filterpakketten units

14.280 KgHN3-N/jaar

Theoretisch uitstoot (LNE)