8 voordelen luchtgroep anno 2018

zoals zero geurhinder

Ontdek de realisatie

8 basisvoordelen luchtgroep anno 2018:

 

 

 

1. Zero geurhinder: buren en omgeving als vriend in tijden van schaalvergroting.

 

2. Verwarmen: beter stalklimaat, lagere ziektedruk, minder hittestress, lager antibioticagebruik. Koude nachten worden afgevlakt.

 

3. Indampcapaciteiten en gebruik van alternatief voedingswater zoals influent en drainagewater.

 

4. Voldoet aan de recentste Europese Normen (BREF 2017/302).

 

5. Dichtslibvrij: reinigen en stilstand uit den boze.

 

6. Stabiele werking en bruikbaar voor verschillende toepassingen: als Rundverluchter of Pluimverluchter, alsook bij compostering, droging of andere organische vervuilde lucht.

 

7. Reststromen en energieverbruik tot 90% verminderd met selectief nitrietverwijdering van het waswater: minder waterverspilling, kleinere regenwateropvang, minder stikstofafzet en transportkosten.

 

8. Geautomatiseerd, digitaal logboek: geen onnodige tussenkomsten technieker, weinig administratie en grafische voorstelling van alle parameters via de PASmonitor. Meetresultaten, staalnames en bijhorende ontledingen, halfjaarlijkse rapporten en technische fiches bij de hand tijdens doorlichting.