85% reductie met Luchtgroep en Spuivreter


Ontdek de realisatie

Steeds vaker worden luchtzuiveringsinstallaties toegepast op rund- en pluimveestallen. Door het plaatsen van een luchtgroep wordt de omgeving gevrijwaard van onaangename geuren. Er kan bovendien meer en optimaler geventileerd worden waardoor het klimaat in de stal verbetert, wat zowel de dieren als de landbouwer ten goede komt. De vorming van nitriet is vaak de belemmerende factor voor een stabiele werking van de luchtzuiveringsinstallatie. Door het bijschakelen van een Spuivreter wordt er selectief nitriet verwijderd. De impact naar de omgeving kan door de hoge ammoniakreductie (tot 85%) maximaal beperkt worden. Dit maakt het voor rund- en pluimveestallen mogelijk om op een goedkope manier te voldoen aan de verschillende richtlijnen. Zowel de “Rundverluchter” als de “Pluimverluchter” worden standaard uitgerust met een Spuivreter.