scroll

Nitraatwasser


Nieuwe type luchtwasser

Op de proefboerderij van de universiteit van Leuven werd in april 2024 een nieuwe type luchtwasser geplaatst. CBgroep bouwde en plaatste de unit met bedieningsruimte.

 

Innovatief

  • De benodigde chemicaliën worden ter plaatse geproduceerd met behulp van een duurzame plasmareactor. --> Geen aankoop en opslag meer van chemicaliën.
  • Het experimentele filtersysteem zet de stikstofuitstoot van landbouwdieren om naar een waardevol ammoniumnitraat, wat door de landbouwer kan gebruikt worden als meststof.

 

Testen zijn volop bezig. Wordt vervolgd!