Rundverluchter voor bestaande en nieuwbouw melkveestallen


Ontdek de realisatie

 

Op twee melkveestallen, een nieuwbouwstal (400 melkkoeien) en een bestaande (300) te Neeroeteren (Limburg) werd een Rundverluchter geïnstalleerd om de uitgaande stallucht van de melkkoeien te zuiveren van ammoniak, geur en stof. De Rundverluchter werd in West-Vlaanderen ontwikkeld bij CBgroep en is een totaalconcept bestaande uit onder meer:  luchtwasunit, afzuigventilators, comfortventilatieregeling, aansturing van de gordijnen en koeling.  

Het team van CBgroep begeleidt de melkveehouder van A tot Z: bij de vergunningsaanvraag, het uitwerken van de tekeningen en de ventilatiehuishouding, alsook bij de effectieve montage en opstart.

 

De installatie werd gebouwd op basis van de PAS-maatregel R-1.7 45% of hogere ammoniakemisiereductie. Het wettelijke online monitoringsysteem registreert elke 15 minuten tot 64 punten waaronder in het bijzonder:

  • 14x onderdrukmeters

  • 9x temperatuursensoren

  • 3x vochtigheidsmeters

  • 8x CO2 meters

  • 2x % ventilatie

  • 2x % stand van de inlaat gordijnen

  • Ph zuurtegraad en mS geleidbaarheid waswater

  • vers water en geproduceerde spuiwater hoeveelheden

  • draaiuren

  • veiligheidssensoren zoals niveau spuitank en circulatietank

De verschillende waarden worden overzichtelijk in een grafiek weergegeven. De installatie kan op deze manier vanuit iedere computer of smartphone met toegang tot internet worden benaderd. Deze gebruiksvriendelijkheid maakt het mogelijk om vanuit de kantoren van CBgroep te Staden de melkveehouder technisch te ondersteunen. Na de garantieperiode van 2 jaar worden op deze manier de kosten voor interventies op de locatie tot een minimum herleid. Zo kan de veehouder zich blijven concentreren op zijn hoofdactiviteiten.

Als Vlaamse fabrikant zal CBgroep samen met Mircon bijstand verzekeren na opstartperiode, dit zowel technisch als administratief. Het team van Mircon staat als deskundige in voor het 6-maandelijks onderhoud en staalnames.

Dit project kwam tot stand door samenwerking tussen verschillende partijen. Het team van SBB stond in voor de vergunningsadministratie en Stijn Crombez (CBgroep) voor de technische ondersteuning van deze aanvraag.  Ook het Innovatiesteunpunt van de Boerenbond werkte mee om dit alles mogelijk te maken.