scroll

Stikstofreductiecijfers Rundverluchter PAS R-1.7


Stikstofreductiecijfers Rundverluchter PAS R-1.7

De eerste Rundverluchters werden vorig jaar geïnstalleerd, dit zowel op een bestaande als nieuwe melkveestal.

De experts van Mircon kwamen na maanden opvolging tot volgende resultaten:

  

Ammoniak stal:                                         

7 ppm

Ammoniak Rundverluchter:        

1 ppm

Reductiepercentage                            

85,7%

 

 

Productie bodemverbeteraar:         

9,3 m3 per maand

Productie stikstof, kunstmest:        

352 kgN per maand

Verbruik zwavelzuur:                            

891 liters per maand

 

De ammoniakemissie uit de stal bedraagt 495 kg stikstof per maand, waarvan 351 kg stikstof werd afgevangen en omgezet naar kunstmest. Dit betekent een ammoniakemissiereductie voor de melkveestal van 70,9%.

 

Het systeem heeft al 45% Vlaamse erkenning en de officiële aanvraag tot meten en certificering voor 70% werd ingediend op 28 januari 2022 bij het ILVO.

 

Ben je melkveehouder en ben je op zoek naar een betrouwbaar en waterdicht ammoniakreductiesysteem? CBgroep levert “onbetwistbaar bewijzen” voor uw ammoniakreductie.

Investeren in een Rundverluchter is een lange termijnvisie: een systeem die mee kan evolueren en antwoord biedt voor u en de volgende generatie.

 

 

Stijn Crombez, stikstof expert Vlaamse veehouderij sinds 2007:

"De duurste stikstof reducerende maatregel is diegene die jaren na ingebruikname niet blijkt te voldoen, onvoldoende bewijzen kan leveren, niet kan worden aangepast en moet worden vervangen."

 

 

Voor vergunningsaanvragen kan je hier de desbetreffende wetgeving vinden.