Technische ruimte met spuivreter op bestaande wassers


Ontdek de realisatie

Een West-Vlaamse varkenshouder wenste zijn reeds bestaande installaties te optimaliseren. Eén technisch lokaal met de recentste technieken comform de nieuwe wetgeving werd gebouwd, aangesloten en opgestart op de twee reeds bestaande wasser.

Ook spuistroomreactor type spuivreter werd geinstalleerd.  Dit systeem verwijdert selectief nitriet waardoor uw luchtwasser beter rendeert. Bovendien reduceert de spuivreter het spuiwater met maar liefst 90%.

We stonden ook in voor de connectie met ons elektronisch monitoringssysteem.