Uitbreiding wachtloods slachthuis met biologisch luchtwassysteem


Ontdek de realisatie

Een slachthuis breidde zijn wachtloods uit. Onze klant diende hiervoor maatregelen te treffen om de mogelijke geurhinder voor omwonenden te reduceren. De luchtzuiveringsinstallaties van CBgroep bieden hiervoor een perfecte oplossing.

In samenspraak met luchtdeskundigen Olfascan werd geopteerd voor een biologisch wassysteem waarbij lucht wordt afgezogen via ventilatiekokers.

De luchtwasunits en ventilatiekokers met bijhorende 8 ventilatoren werden door ons geproduceerd in eigen atelier, geïnstalleerd ter plaatse en opgestart. Verder zijn ook alle elektriciteits- en leidingswerken in eigen beheer uitgevoerd.

Het bedieningslokaal werd op het gelijkvloers voorzien zodat deze gemakkelijke toegankelijk is. Alle meetapparatuur, pompen en sensoren zijn gekoppeld aan ons Online Service Interface (OSI) en Pasmonitor. Zo kunnen techniekers vanop afstand op ieder moment de installatie opvolgen. Elk uur van de dag worden meer dan 25 parameters doorgestuurd voor verwerking.

De waskelders bevinden zich onder de kantoren. Hemelwater van het dak wordt optimaal gebruikt als watertoevoer.

Ook veiligheid is voor ons van groot belang. Om zowel de montage, de service als het onderhoud veilig te laten verlopen plaatste CBgroep kooiladders en polyester versterkte omheining.

Onze partner Micron staat in voor de administratieve opvolging van de installatie. Zo kan onze klant blijvend zorgeloos zuiveren.