scroll

VLM erkende spuiteller


VLM erkende spuiteller

Spuiwater uit biobedden en luchtwassers dienen correct geregistreerd te worden door middel van een spuiteller, erkend door de Mestbank (VLM). Een mechanische waterteller is onvoldoende voor de toezichthouder.

CBgroep ontwikkelde een ombouwkit met goedgekeurde elektronische teller én geschikt voor elektronische monitoring.

 

 

Mechanische spuiwaterteller onvoldoende voor toezichthouder

Sinds 2004 is het verplicht om de hoeveelheid geproduceerd spuiwater te registeren aan de hand van een geijkte waterpulsmeter. 

In de beginjaren waren er weinig tot geen tellers bestand tegen de agressiviteit en vuiltegraad van spuiwater.  Daarom werd de spuiwaterhoeveelheid vastgelegd via het aantal keer spuien of door middel van een eenvoudige mechanische waterteller. 

Uit ervaring met inspectiedossiers merken we dat deze vorm van registratie onvoldoende is voor de toezichthouder.

 

CBgroep biedt oplossing: ombouwkit met elektronische teller

Ondertussen is er een inductieve elektronische meter op de markt die het debiet correct kan registeren én die goedgekeurd werd door de toezichthouder. Bij dit type watermeter zijn er geen bewegende delen, noch een interne filter die kunnen verstoppen. Door middel van een scherm worden de kubiek meters spuiwater digitaal aangeduid. Op deze manier kan de correcte hoeveelheid spuiwater afgelezen worden voor zowel de mestbankaangifte als voor melding in het kunstmestregister. 

CBgroep ontwikkelde een ombouwkit zodat omschakeling vlot kan gebeuren. Onze servicetechniekers komen deze monteren en programmeren.

 

Onderhoudscontract biedt bijstand vragen toezichthouders

Wist je trouwens dat we ook een onderhoudscontract aanbieden via onze partner Mircon? Dit biedt klanten onder andere bijstand bij vragen toezichthouders. Meer info

 

Ook zorgeloos zuiveren? Contacteer ons