Vervanging bestaande wasser


Ontdek de realisatie

Te Niewkerken-Waas werd een oude biowasser vervangen door een nieuwe CB-luchtwasser.

We stonden in voor de afbraak en recyclage van de oude biowasser, alsook voor de bouw en montage van de nieuwe wasser.

 

AFBRAAK EN RECYLAGE BESTAANDE WASSER

De oude biowasser, aangesloten op een varkensstal, werd op zijn geheel getransporteerd naar CBgroep. Op onze koer werd de installatie volledig gedemonteerd en in kleine stukken verzaagd.

De oude wasser bestond grotendeels uit kunststof PP-materiaal. Deze gaan naar een erkende kunststofafvalverwerker en worden op deze manier hergebruikt in de circulaire economie.

 

NIEUWE INSTALLATIE

We stonden in voor het bouwen, aanleveren en opstarten van de nieuwe biologische luchtwasser. Deze installatie is aangesloten op het elektronisch monitoringssysteem: slimme opvolging voor optimale werking.

 

Ook een oude installatie die je wenst te vervangen? Contacteer ons.