Adiabatisch koelingssysteem

in varkensstal

Ontdek de realisatie

Bij een varkensbedrijf te Kortemark werd de luchtinlaat voorzien van een verdampingskoeler waarbij de inkomende lucht wordt bevochtigd. Zodoende zal de temperatuur dalen en de luchtvochtigheid toenemen. Zowel in de vleesvarkens- als in zeugenstallen is het nl. noodzakelijk om in de zomerperiode de temperatuur in de stal niet te hoog te laten oplopen. De streeftemperatuur van 19°C bij vleesvarkens en lager dan 21°C voor een zeug is dan echter vaak niet haalbaar. Bij staltemperaturen boven de 30°C neemt een varken zelfs minder voerder op. Een hogere temperatuur kan negatieve consequenties hebben voor de volgende worp. De units werden in de zijmuur gemonteerd en voorzien van een kunststofpakket om de uitwisseling tussen lucht en water zo groot mogelijk te maken. Nabij de stal werd een waterbuffer voorzien. Een pomp die wordt aangestuurd vanuit de klimaatcomputer zal water vanuit de regenwaterbuffer verpompen naar de verschillende verdampingskoelers. Een deel van het water zal verdampen. Het overtollige gedeelte loopt gravitair terug naar de buffertank.