Complete luchtzuivering

nieuw composteringsbedrijf

Ontdek de realisatie

 

Als mestverwerkingsbedrijf vormt Compovit dierlijke mest (dikke fractie varkensmest en pluimveemest) om tot compost die hoofdzakelijk naar Frankrijk wordt geëxporteerd. De compost is uiterst geschikt om het organisch materiaal in de bodem te verhogen of op peil te houden. Door de groei van de onderneming openen ze een nieuwe productievestiging op het industrieterrein in Diksmuide. Op de site te Veurne staat reeds een luchtgroep van CBgroep. Door de goede werking van deze installatie en de nauwe opvolging besliste de provincie West-Vlaanderen om de vergunning in Diksmuide op een gelijkwaardige manier toe te kennen. In CBgroep vond het bedrijf de ideale partner om ook hun nieuwe productiegebouwen te laten uitrusten met de best beschikbare technieken (BBT) op het gebied van luchtzuivering.

 

 

 

Een totaalpakket voor Compovit

Start in ontwerpfase

CBgroep stapt bij de ontwerpfase van de nieuwe productiehallen mee in het project van Compovit en zoekt samen met de klant en de projectontwikkelaar naar de meest geschikte en rendabele oplossing voor het composteringsbedrijf. Alle betrokken partijen zijn bij de eerste werfvergaderingen aanwezig waarbij CBgroep als milieutechnisch partner instaat voor een correcte implementatie van de best beschikbare zuiveringstechnieken. Zo denken we mee aan de nodige voorzieningen in ruwbouwfase en bestuderen we grondig de plannen om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te benutten.

 

Tijdens die ontwerpfase beslissen we onder andere samen met projectontwikkelaar en de klant om de luchtwassers voor de twee productiehallen in één ruimte te plaatsen. Hierdoor kunnen beide luchtwassers gebruik maken van slechts 1 technische ruimte. Niet alleen praktisch en ruimtebesparend, maar ook een besparing op de investering.

 

 

 

Geproduceerd in België en geplaatst met vakkennis

Om een optimale luchtzuivering voor de activiteiten van Compovit te garanderen, installeert CBgroep op de nieuwe site 2 luchtwassers met 3-trapsfunctie die aangestuurd worden door 1 technische ruimte tussen de luchtwassers. Beide luchtwassers werden in-huis geproduceerd bij CBgroep en overgeplaatst naar Diksmuide, samen met de kokers die de lucht aanstromen.

 

Ter plaatste worden de luchtwassers én de technische ruimte aan elkaar gelast, geïnstalleerd en aangesloten op de site. Zo worden o.a. alle betonboringen, elektriciteitsvoorzieningen en leidingen, die nodig zijn voor de werking van de luchtwassers, ter plaatste door CBgroep voorzien.

 

Om de installatie te vervolledigen plaatste CBgroep ook de zuurtank en leidingen in een aparte ruimte vlak boven de kelders die het afvalwater van de luchtwassers opvangen. Dit afvalwater wordt door filterpakketten gezuiverd en opnieuw ingezet voor de verdere werking van de installatie.

 

 

 

Systeem monitoring en onderhoud

De geplaatste systemen bij Compovit worden door CBgroep permanent gemonitord dankzij de PAS monitor. Via deze weg kunnen we eventuele gebreken aan de werking van de installatie opsporen en verhelpen. Niet alleen de technische werking van het systeem wordt gecontroleerd, maar ook het effectieve rendement op de luchtzuivering wordt door CBgroep voorzien.

 

Kortom: het is onze missie om ervoor te zorgen dat Compovit zorgeloos kan zuiveren.

 

Ook nood aan een partner voor uw project? Contacteer ons snel via info@cbgroep.be