Eerste rundverluchter


Ontdek de realisatie

In april 2021 werd een eerste Rundverluchter, een luchtwasinstallatie op rundveestal, opgestart. Onze gekende kwaliteitsvolle technieken zuiveren al 10-tal jaren ammoniakuitstoot van vele varkens en sinds heden dus ook van rundvee.

 

CHEMISCH LUCHTWASSYSTEEM

Achter op een bestaande melkveestal met 278 melkkoeien, alsook op een nieuwe met 378 melkkoeien werd een chemische luchtwassysteem voorzien. Zo kan de ammoniakuitstoot naar de omgeving zo maximaal als mogelijk worden gereduceerd.

De luchtwasunits werden door ons geproduceerd in eigen atelier, geïnstalleerd ter plaatse en opgestart.

Een zuurbestendige tank slaat het spuiwater met het gevormde ammoniumsulfaat op en een bovengrondse tank centraliseert het proceswater van de beide units. 

 

VENTILATIE 

CBgroep voorzag de luchtwasunits met de bijhorende ventilatoren. Binnenin de stal werd het principe van lengteventilatie toegepast: via een drukkamer met 8 ventilatoren wordt de lucht getrokken door de stal en geduwd door de Rundverluchter. In samenwerking met onze partner Sommen werd klimaatcomputer geïnstalleerd. Hierdoor kan de ventilatie in de stal geregeld worden op basis van metingen van temperatuur, onderdruk en C02.

 

VERHOOGDE UITSTOOT

Op beide installaties werd een schoorsteen geplaatst waardoor de gezuiverde stallucht 14 meter hoog wordt uitgestoten.

 

TECHNISCHE RUIMTE MAAKT ONLINE OPVOLGING MOGELIJK

Eén gecentraliseerde technische ruimte op de grond geeft gemakkelijk toegang tot alle meetapparatuur, pompen en sensoren. Bovendien werd de installatie gekoppeld aan ons online elektronisch monitoringssysteem PASmonitor. Onze techniekers kunnen vanop afstand de Rundverluchter benaderen werkingsparameter, grafieken en de digitale logboeken controleren.

 

OPVOLGING DOOR PARTNER MIRCON

Verder werd ook een opvolgingscontract afgesloten. In samenwerking met onze partner Mircon kan de melkveehouder zodoende blijvend beroep doen op de kennis en expertise van CBgroep en is onze klant verzekerd van een zorgeloos luchtzuiveringssysteem.

Voor vergunningsaanvragen kan je hier de desbetreffende wetgeving vinden.