Eerste rundverluchter


Ontdek de realisatie

In april 2021 werd een eerste Rundverluchter, een luchtwasinstallatie op rundveestal, opgestart. Onze gekende kwaliteitsvolle technieken zuiveren al 10-tal jaren ammoniakuitstoot van vele varkens en sinds heden dus ook van rundvee.

Een chemisch luchtwassysteem werd voorzien achterop zowel een bestaande (278 melkkoeien) alsook op een nieuwe melkveestal (378 melkkoeien). Zo kan de ammoniakuitstoot naar de omgeving zo maximaal als mogelijk worden gereduceerd.

De luchtwasunits werden door ons geproduceerd in eigen atelier, geïnstalleerd ter plaatse en opgestart.

CBgroep voorzag de luchtwasunits met de bijhorende ventilatoren. Binnenin de stal werd het principe van lengteventilatie toegepast: via een drukkamer met 8 ventilatoren wordt de lucht getrokken door de stal en geduwd door de Rundverluchter. In samenwerking met onze partner Sommen werd klimaatcomputer geïnstalleerd. Hierdoor kan de ventilatie in de stal geregeld worden op basis van metingen temperatuur, onderdruk en C02.

Op beide installaties werd een schoorsteen geplaatst waardoor de gezuiverde stallucht 14 meter hoog wordt uitgestoot.

Eén gecentraliseerde bedieningsruimte op de grond geeft gemakkelijk toegang tot alle meetapparatuur, pompen en sensoren. Bovendien werd de installatie gekoppeld aan ons Online Service Interface (OSI) en Pasmonitor. Via een ingebouwde gsm-kaart worden meer dan 25 parameters van de installatie elk uur van de dag doorgestuurd voor verwerking. Onze technieker kan vanop afstand installatie benaderen, alsook de digitale logboeken controleren. Zo kunnen onze techniekers deze Rundverluchter 24/7 opvolgen en ingrijpen wanneer nodig.

Een zuurbestendige tank slaat het spuiwater met het gevormde ammoniumsulfaat op en een bovengrondse tank centraliseert het proceswater van de beide units. 

Verder werd ook een onderhoudscontract afgesloten. In samenwerking met onze partner Mircon kan de melkveehouder zodoende blijvend beroep doen op de kennis en expertise van CBgroep en is onze klant verzekerd van een zorgeloos luchtzuiveringssysteem.