scroll

Veelgestelde vragen


FAQ

1. Reduceert een luchtwasser voldoende geur? 

Ja! Studies uitgevoerd door Belgisch geurlabo Olfascan en Duits Labo Liutec tonen aan dat onze luchtwassers meer dan 85% geur reduceren. De uitgevoerde metingen gebeurden bij installaties met een sterk uiteenlopend aantal varkens (730 t.o.v. 2600 vleesvarkens), maar tonen dezelfde resultaten aan. Bovendien bevestigt de studie dat de restgeur die er nog is, als niet-hinderlijk wordt beschouwd.