Herstel bestaande wasser


Ontdek de realisatie

Na een bezoek van de milieu-inspectie (Oost-Vlaanderen) werd duidelijk dat er technische aanpassingen dienden te gebeuren aan de bestaande wasser. De bijzondere voorwaarden in de vergunning eisen een stabiele werking van de luchtwasser, waarbij stilstanden tot een minimum worden beperkt. De Nederlandse luchtwasser-constructeur was niet langer bereid om de installatie te herstellen en te onderhouden. CBgroep nam de installatie over en installeerde buiten de stal een reactortank met bijhorende sturing, meetapparatuur en circulatiepomp, online gekoppeld aan de PASmonitor-server in Oostende. De bestaande ingebouwde units werden uitgebreid met voorsproeiers om dichtslibben te voorkomen. De circulatiebuizen werden vernieuwd. De bestaande zuurtank werd door de exploitant aangepast en gekeurd. Via het online loggingssysteem en een zes maandelijks plaatsbezoek zal het bedrijf MIRCON de installatie opvolgen, onderhouden, staalnames uitvoeren en wettelijke rapporten opmaken. De PASmonitor stuurt bovendien iedere maandagmorgen een online logboek via mail naar de varkenshouder ter bevestiging.