Onderhoud & Staalname

Gegarandeerd stabiel werkende installaties

Een compleet onderhoud voor je installatie

Wij vinden dat onze klanten zich volledig dienen te concentreren op de hoofdactiviteiten van hun/haar bedrijf.Wij zorgen dus dat alle administratieve en technische zaken betreffende luchtzuiveringsinstallaties in orde zijn. Samen zorgen we voor de creatie van een optimaal leefmilieu voor mens en dier. Dat doen we door een doorgedreven nazorg met technische ondersteuning in de vorm van opvolging, onderhoud en staalnames.

Zorgeloos zuiveren

Onze stabiel werkende installaties, onderhoud en online opvolging vormen de basis van een zorgeloos luchtzuiveringssysteem. We voorzien dan ook al onze installaties van een GPRS connectie die de parameters en het logboek doorsturen naar een dataserver. Samen met het 6 maandelijks plaatsbezoek, bijhorende staalnames en visuele inspectie wordt er een evaluatieverslag opgemaakt waarmee we een stabielwerkende installatie kunnen garanderen. 

Om dit te kunnen verwezenlijken, werken we samen met dochteronderneming Mircon. Sinds 2013 staat de firma in voor alle facetten van de nazorg en optimalisatie van je luchtwasser, en/of biobed, want de wetgeving en ecologie hierrond vragen continu je aandacht. Mircon neemt deze taak op zicht, zodat jij jezelf kan concentreren op wat echt telt: de gezondheid van je dieren en opbrengst van je stal. 

Wat voert CBGroep uit?

 • CB staat in voor de levering, de plaatsing en de indienststelling van de luchtzuiveringsinstallatie, alsook voor de technische (of mechanische) bijstand na levering.
 • Bij calamiteiten kan op vraag van de klant een technieker van CB ter plaatse gestuurd om eventuele technische mankementen te herstellen. Na de garantieperiode
 • worden de verplaatsingskosten en arbeidsuren in regie aangerekend.
 • Beheer van monitoringsysteem op afstand, opvolging van de parameters.
 • Wekelijkse online benadering via de OSI (Online Service Interface)
 • Organisatie van het 6 maandelijks plaatsbezoek, staalname door erkende staalnemers en het opstellen van zowel fabrikant- als wettelijke evaluatieverslagen.

Wat dien jij als exploitant uit te voeren?

 • De exploitant dient na indienststelling te voldoen aan de wettelijke eisen vastgelegd in het ministerieel besluit van mei 2011 en aan de eisen en omschrijvingen
 • opgenomen in de technische handleiding, met in het bijzonder:
 • De installatie niet uit te zetten en te gebruiken volgens de vooropgestelde capaciteit.
 • Alle uitgaande lucht naar de luchtgroep te sturen, zonder bypassen die rechtstreeks naar buiten leiden.
 • Wekelijks invullen of bijhouden van een logboek, deels handgeschreven, deels onder digitale vorm.
 • Schriftelijk melden van storingen binnen de 24uren.
 • Eventueel is er noodzaak tot het reinigen van de filters, leiding filters, verstopte sproeiers en/of de druppelvanger (indien vervuild). Mogelijke storingen, lekken stilstand of slecht werkende onderdelen moeten binnen de week worden gemeld aan CBgroep.
 • De bevoegde overheid of andere instantie kunnen een exploitant verplichten om een NH3 rendementsmeting uit te laten voeren op de luchtgroep, verbonden aan een stal. De kosten en de mogelijkheden verbonden aan deze meting zijn altijd ten koste van de exploitant. Daartegenover wordt 6 maandelijks, per luchtwasunit een indicatieve meting uitgevoerd zowel voor als na de luchtwasunit.

Daag ons uit

Niet gevonden waarnaar je op zoek bent? Bij CBgroep hebben we alles in huis om je projecten te doen slagen. Onze gediplomeerde en gemotiveerde medewerkers staan al meer dan 10 jaar klaar voor de gedreven ondernemer als jij om je van een geschikte oplossing te voorzien. Bespreek je situatie met onze experts en we denken graag mee.

Contacteer ons