Nieuwe luchtgroep en ombouw bestaande units


Ontdek de realisatie

De nieuwe vleesvarkensstal met 4.550 vleesvarkens werd voorzien van een meertraps luchtgroep. De twee bestaande, ‘minder goed’ functionerende luchtunits voor de 285 zeugenboxen werden omgebouwd en aangesloten op waswatercircuit van de nieuwe installatie van CBgroep. Een grotere water-lagune werd aangelegd om langere periodes van droogte op te vangen. De hoeveelheid spuiwater wordt met 90% gereduceerd door gebruik van een ‘selectief nitriet verwijderingssysteem’ type Spuivreter.