Pluimverluchter

Onze oplossingen voor kippenstallen

Luchtwasser voor kippenstallen

Als pluimveehouder weet jij als geen ander dat de grote hoeveelheid stof en veren in je stal een grote uitdaging vormt. Als bewuste en moderne pluimveehouder ben je daarom op zoek naar een geschikte oplossing voor deze uitdaging. Door meer dan 15 jaar ervaring binnen de sector te combineren met gedreven samenwerkingen met verschillende kwaliteitsvolle partners kan CBgroep jouw pluimveebedrijf een performante luchtwasser aanbieden voor je kippenstallen. We zorgen niet alleen voor de ontwikkeling, plaatsing en onderhoud van je luchtwasser, maar ontzorgen je van alle administratie en technische aspecten die met je luchtzuiveringsinstallatie gepaard gaan.

Ontdek de CBgroep pluimverluchter

Er bestaan veel vooroordelen wanneer het gaat om de inzetbaarheid van een luchtwasser voor pluimvee. Omdat we bij CBgroep overtuigd zijn van de effectiviteit van een luchtwasser binnen de sector, zetten we onze technische equipe in om een prestatiegerichte wasser te ontwikkelen die bovendien stabiel werkt. Het resultaat? De pluimverluchter van CBgroep die in 2021 het levenslicht ziet. Een luchtwasser voor de pluimveehouderij die zonder problemen voldoet aan alle emissienormen en regelgevingen. 

Eigenschappen van de Pluimverluchter®

De CBgroep Pluimverluchter® bestaat uit een in de stal geïntegreerde luchtzuiveringsinstallatie voor de pluimveehouderij dat:

  • De schadelijke en hinderlijke ammoniak emissies uit de pluimveestal tot een minimum herleidt.
  • De leefbaarheid van de omgeving niet verstoort door geluid, stof en geurhinder te beperken.
  • De exploitatiekosten beperkt tot een aanvaardbaar niveau.
  • Werkt met een frequentie gestuurde pomp met lage tegendruk.

Wat met de vorming van stof in de stal?

Een biologische luchtwasser werkt op basis van bacteriën. Elke vorm van bacterie heeft een voedingsbodem nodig om goed te kunnen functioneren en te overleven. De bacteriën in een biologische luchtwasser halen hun voeding (koolstof) uit het fijn stof die de luchtwasser opvangt vanuit de stallucht. Door hun reducerende functie halen ze heel makkelijk ammoniak uit de lucht.

Conclusie: stof heeft een zeer positieve impact op de werking van een biologische wasser omdat het dé voedingsbron is van de bacteriën actief in de installatie. Wanneer de bacteriën voldoende voeding vinden om actief te zijn, kunnen ze ook voldoende ammoniak uit de lucht verwijderen.

Wat met de overgangperiodes en periodes van weinig ventilatie?

Als pluimveehouder staat je stal na een kweekperiode een grote periode leeg. Bovendien is er tijdens de eerste weken van de opzet van de kuikens minder ventilatie in je stal.

Deze periodes worden opgevangen door de bacteriekelder die gekoppeld is aan je installatie. Deze installatie staat volledig onder water en heeft een constante temperatuur van 10°C. De bacteriën zetten zich in periodes van weinig ventilatie vast in deze aangename omgeving en voeden zich met de restanten van het stof dat meekomt met het waswater. Wanneer er terug meer ventilatie aanwezig is, worden de bacteriën actiever en gaan ze opnieuw hun werk doen in de luchtwasser waar meer voeding aanwezig is.

Elektronische monitoring

Onze installaties kunnen elektronisch opgevolgd worden via de PASmonitor: slimme opvolging voor een optimale werking.

Meer info PASmonitor

Spuiwater reduceren met Spuivreter®

De grote hoeveelheden afvalwater kunnen gereduceerd worden met de Spuivreter®. Dit systeem verwijdert selectief nitriet waardoor uw luchtzuiveringssysteem beter rendeert. Bovendien reduceert de spuivreter het spuiwater met maar liefst 90%.

Meer info Spuivreter®

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Doe dan beroep op de kennis en expertise van ons technisch sterk team om jouw bedrijfssituatie te analyseren. Neem contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Contacteer ons