Verhoogd uitstootpunt


Ontdek de realisatie

VERHOOGD UITSTOOTPUNT

Op twee nieuwe zeugenstallen te Tielt werden biologische luchtwasunits geplaatst. Zo zal de ammoniakuitstoot gereduceerd worden. De units werden voorzien van schoorstenen. Hierdoor is het uitstootpunt verhoogd naar meer dan 7 meter.   

 

1 TECHNISCHE RUIMTE MET SPUIVRETER

De gehele luchtzuiveringsinstallatie wordt aangesloten op één technische ruimte. Deze overzichtelijke bedieningsruimte zorgt voor een hoog gebruiksgemak. Daarbij zijn de pompen, sensoren, sturing en dergelijke door eigen techniekers geselecteerd en gestandaardiseerd. Dit vereenvoudigt onderhoud, opvolging en service de komende jaren. De technische ruimte werd ook uitgerust met een elektromagnetische flowmeter, een nieuwe spuiteller volgens de recente wetgeving. 

Ook spuistroomreactor type spuivreter werd geïnstalleerd.  Dit systeem verwijdert selectief nitriet waardoor uw luchtwasser beter rendeert. Bovendien reduceert de spuivreter het spuiwater met maar liefst 90%.

 

CBGROEP = PARTNER

CBgroep stond in voor het bouwen, aanleveren en opstarten van het gehele luchtzuiveringssysteem. De inrichting van de bacteriekelder (onder andere filters, draagbalken en spoelleidingen), het leidingwerk en de verswateraansluiting werden door onze eigen ervaren techniekers verzorgd.

Alle units worden opgevolgd met ons elektronisch monitoringssysteem.

 

VOLGENDE FASE: UNITS OP BESTAANDE STALLEN

In een volgende fase zijn nog 3 luchtwasunits op bestaande stallen geplaatst. Deze zijn ook aangesloten op dezelfde technische ruimte en online monitoringssysteem. Meer info