Verhoogde uitstoot luchtwasser tot 12m


Ontdek de realisatie

Om te voldoen aan de bijzondere voorwaarden van de vergunning werd de gecombineerde biologische luchtwasser ingebouwd bovenop de losplaats en voorzien van een extra hoge uitlaat tot de 12m hoge nok. CBgroep bouwde twee aangepaste luchtwasunits die werden aangesloten op een gecentraliseerde bedieningsruimte. De stal met 4.950 vleesvarkens is eveneens voorzien van inlaatfilters. Om de exploitatiekosten tot een minimum te beperken werd op het waswatercircuit een spuistroomreactor, type Spuivreter, geplaatst zodoende het spuivolume met 85% te minderen op jaarbasis. Daarnaast zal de resterende stikstofafzet in het spuiwater eveneens minderen met 60% t.o.v. biologische wassers zonder waswaterbehandeling.