Vijf units aangesloten

op 1 spuivreter®

Ontdek de realisatie

Door het selectief verwijderen van nitriet uit het proceswater met de Spuivreter wordt de totaal af te zetten stikstof in het spuiwater verminderd met 80% t.o.v. een traditionele biologische wasser en combiwassers.