Pluimverluchter, de luchtwasser voor vleeskippen


Ontdek de realisatie

Op een nieuwbouwstal (69.000 vleeskippen) in de provincie Antwerpen werd een Pluimverluchter geïnstalleerd om alle uitgaande stallucht van de kippen te zuiveren van geur, stof en ammoniak. De Pluimverluchter werd in West-Vlaanderen ontwikkeld bij CBgroep.

De stallucht wordt aangezogen via de lengte ventilatoren, die ingebouwd zijn in de drukkamer, gekoppeld met de nageschakelde luchtwasser. Om te voldoen aan het steeds strengere plafond van stikstofemissies werden ook beide warmtewisselaars uitgerust met een nageschakelde luchtwasserunit. Op deze manier wordt 100% van alle stallucht gezuiverd.

Het team van CBgroep begeleidt de pluimveehouder van A tot Z: bij de vergunningsaanvraag, het uitwerken van de tekeningen en de ventilatiehuishouding, alsook bij de effectieve montage en opstart.

De installatie werd gebouwd op basis van de AEA-lijst voor pluimvee:
Systeem S-2. Chemisch luchtwassysteem 70% of hogere ammoniakemissiereductie.

Het online monitoringsysteem registreert 24x per dag meer dan 25 punten waaronder in het bijzonder:

·         Zuurtegraad, geleidbaarheid en temperatuur van het proceswater

·         Drukval waspakket

·         Niveau regeling ondergrondse buffertank

·         3x frequentieregelaars

·         3x gefaseerde opstart van het luchtwassteem volgens ventilatie

·         Spuiklep

·         Verswater en spuiwater teller

·         3x Digitale flowmeters

·         Doseerpomp

·         Draaiuren

·         Veiligheidssensoren zoals niveau spuitank en circulatietank

 

De verschillende waarden worden overzichtelijk in een grafiek weergegeven. De installatie kan op deze manier vanuit iedere computer of smartphone met toegang tot internet worden benaderd. Deze gebruiksvriendelijkheid maakt het mogelijk om vanuit de kantoren van CBgroep te Staden de pluimveehouder technisch te ondersteunen. Na de garantieperiode van 2 jaar worden op deze manier de kosten voor interventies op de locatie tot een minimum herleid. Zo kan de pluimveehouder zich blijvend concentreren op zijn hoofdactiviteiten.

Als Vlaamse fabrikant zal CBgroep samen met Mircon bijstand verzekeren na opstartperiode, dit zowel technisch en administratief. Het team van Mircon staat als deskundige in voor het 6-maandelijks onderhoud en staalnames.

Dit project kwam tot stand door samenwerking tussen verschillende partijen: het team van DLV stond in voor de vergunningsadministratie en Stijn Crombez (CBgroep) voor de technische ondersteuning van deze aanvraag.